23.10.2017 JHu


TAPAHTUMAKALENTERI

 
11.11.2017 Hirvikeitto
Alkulan Eväslaiturilla. Maanomistajat ja kyläläiset tervetuloa!

14.10.2017 Hirvijahdin aloitus
Kokoontuminen seuran majalle klo. 7.00.

7.10.2017 Hirviporukan talkoopäivä
Talkoopäivänä maja kunnostetaan metsästystä varten valmiiksi. Päivän aikana rakennetaan uusia passitorneja ja raivataan ampumalinjoja.

17.9.2017 Reviiri-tunnukset
Kaikkien sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden jäsenten tiedot on nyt viety Reviiri-järjestelmään, josta pääsee näkemään seuran metsästykseen vuokratut alueet. Nyt lisättyjen jäsenten sähköpostiin on lähetetty järjestelmän käyttäjätunnukset. Mikäli et ole saanut käyttäjätunnuksia, varmista, että sähköpostiosoitteesi on seuran sihteerillä tiedossa.

18.8.2017 KESÄKOKOUS seuran majalla
Paikalla oli 23 jäsentä. Kokouksessa päätettiin kuluvan syksyn metsästykseen liittyvistä asioista. Riistakolmiolaskennan perusteella kanalintukantta on erittäin heikko. Pesintä on onnistunut kohtuullisen hyvin, mutta pesiviä lintuja on todella vähän. Pienriistan metsästykseen ei kuitenkaan asetettu rajoituksia, mutta vanhojen kanalintujen metsästyksessä tulee käyttää harkintaa. Hirvenmetsästys tapahtuu edellisvuosien tapaan koirien avulla ja jahti alkaa la 14.10.2017. Seuralla on tänä vuonna 7,5 kpl. Koemaastoanomuksia ei ollut saapunut kokouspäivään mennessä. Koemaastoja annetaan kuitenkin pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan. Seuralla on käytössään Reviiri-palvelu, josta jokainen pystyy tarkastamaan maanvuokratilanteen. Tunnukset palveluun tulevat sähköpostin välityksellä seuran sihteerin toimesta. Kokouksessa tiedotettiin Ansosuon entisen turvetuotantoalueen olevan nykyään lintukosteikko, jossa metsästys on kielletty.

8.8.2017 Riistakolmiolaskenta
Riistakolmiolaskenta suoritettiin kuuden laskijan voimin. Laskennassa löytyi yksi teeripoikue, jossa oli kuusi poikasta. Lisäksi laskennan aikana nähtiin 4 hirveä.

25.2.2018 Talvikokous


xx.xx.2018 Riistakolmiolaskenta
Riistakolmiolaskenta suoritetaan sääolosuhteiden salliessa 15.3.2018 mennessä.