SEURAESITTELY

 • Suovaaran-Kokkovirran Metsästäjät ry. toimii Yli-Sotkamon kylässä Sotkamon pohjoispuolella. Seuran maat rajoittuvat pohjoisessa valtion maihin ja Paakinmäen Metsästäjien maihin. Lännessä tulevat vastaan Naapurinvaaran - Torinkylän Metsästysseuran alueet ja idässä Sipisten kylän eri seurojen metsästysmaat. Eteläiseltä osin alueet rajoittuvat Sotkamon reitin vesistöön.
 • Seura toimii Suovaaran ja Kokkovirran kylien eränkäyntiä harrastavien henkilöiden yhteistyöelimenä. Menneinä vuosina seura oli mukana kiinteistön omistajana, kun sen omistuksessa oli vanha Suovaaran koulun kiinteistö. Kiinteistön hoitoon liittyvät tehtävät aiheuttivat kuitenkin seuralle kohtuuttoman suuren työpanoksen, jota ei pystytty hoitamaan harrastajapohjalta. Kiinteistö myytiin kylässä toimivalle yrittäjälle ja näin ollen seura vapautui isosta työvelvoitteesta. Myynti aiheutti kyläläisten keskuuteen ristiriitoja harrastusmahdollisuuksien kapenemisen johdosta. Kuitenkin lienee tullut ymmärrettyä laajemminkin, ettei talkootyönä voida hoitaa niin suurta tehtävää, mitä koulun ylläpito olisi vaatinut.
 • Seurassa toimi vuoden 2014 lopussa 76 jäsentä.
 • Seuran ylin päättävä elin on talvikokous. Se pidetään tavallisesti helmikuun loppuun mennessä.  Talvikokous valitsee joka toinen vuosi seuralle puheenjohtajan. Hallitus valitaan kulloinkin kolme uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen koko on 6 henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Syksyllä ennen jahtikauden alkua pidetään kesäkokous, jossa päätetään lähinnä tulevan jahtikauden saaliskiintiöihin ja metsästykseen yleensä liittyvistä asioista.
 • Seura omistaa hirsirakenteisen, vaatimattoman mutta tarkoitukseen soveltuvan, metsästysmajan. Kiinteistön hoitaminen ja siihen liittyvät hankinnat tehdään talkootyönä.
 • Seurassa harrastetaan ahkerasti pienpetojen pyyntiä. Ketut, Supit, Näädät ja Minkit ovat erityisen tarkkailun alaisina. Pyyntireviirit eivät rajoitu yksinomaan seuramme alueelle, vaan ahkerimmat pyyntimiehet liikkuvat laajoilla alueilla.
 • Varsinainen riistan metsästys seuramme jäsenistön keskuudessa painottuu hirven metsästykseen, jänisjahtiin ja linnun metsästykseen. Kaikissa metsästysmuodoissa ratkaisevassa asemassa ovat metsästyskoirat, joita seuramme jäsenet omistavat merkittävässä mittakaavassa.
 • Koiraharrastus kuuluu seuramme toimintamuotoihin. Koiria käytetään käyttökokeissa ja näyttelyissä metsästyksen lisäksi. Parhaat koirat ovat menestyneet hyvin aina valtakunnan tasolle asti.
 • Seuramme talous pyörii yksinomaan jäsenistön velvoitteisiin perustuvien maksujen varassa. Jäsenmaksut on maksettava maaliskuun loppuun mennessä kunakin vuonna. Taloudenhoitaja lähettää jokaiselle jäsenelle jäsentiedotteen maaliskuun alkupuolella, jossa varsinaisen jäsenmaksun suuruus kullekin määritellään. Jäsenmaksua pienentää maanvuokran osuus, joka vähennetään vuosikokouksen päättämästä jäsenmaksusta kunkin jäsenen kohdalla yksilöllisesti. Seuran jäsen voi käyttää metsästyksessä seuranaan vierasta. Silloin on kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista hankittava vieraslupa, jonka voi lunastaa puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta tai sihteeriltä (voi maksaa myös suoraan pankkiin alempana olevan ohjeen mukaan). Seuraavassa vuoden 2015 talvikokouksessa sovitut maksut:
Nimike Maksu euroissa
Liittymismaksu 80 €
Jäsenmaksu / vuosi 45 €
Vieraslupa / vrk 10 €
Maanvuokra / ha (kaikki riista) 0,25 €
Maanvuokra / ha (pelkkä hirvi) 0,17 €
 • Maksut suoritetaan seuran tilille Sotkamon Osuuspankkiin. Tili nro FI45 5436 0950 2045 06. Merkitkää tilisiirtoon tieto, kenen jäsenmaksusta tai vierasluvasta on kysymys. Vierasluvan maksussa pitäisi merkitä myös päivämäärät, joita lupa koskee.
 • Jäsenille esitetään toivomus: toimittakaa sähköpostiosoitteenne sihteerille, jolloin voimme lähettää esim. kokouskutsut suoraan sähköisesti (säästämme näin rahaa).
 • Vierasluvan maksun yhteydessä maksun viestikenttään pitää kirjoittaa oppaana toimivan seuran jäsenen ja vieraan nimet.

 


20.3.2015 / JHu