8.8.2018 JHu


TAPAHTUMAKALENTERI

 
11.11.2017 Hirvikeitto
Alkulan Eväslaiturilla. Maanomistajat ja kyläläiset tervetuloa!

14.10.2017 Hirvijahdin aloitus
Kokoontuminen seuran majalle klo. 7.00.

7.10.2017 Hirviporukan talkoopäivä
Talkoopäivänä maja kunnostetaan metsästystä varten valmiiksi. Päivän aikana rakennetaan uusia passitorneja ja raivataan ampumalinjoja.

17.9.2017 Reviiri-tunnukset
Kaikkien sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden jäsenten tiedot on nyt viety Reviiri-järjestelmään, josta pääsee näkemään seuran metsästykseen vuokratut alueet. Nyt lisättyjen jäsenten sähköpostiin on lähetetty järjestelmän käyttäjätunnukset. Mikäli et ole saanut käyttäjätunnuksia, varmista, että sähköpostiosoitteesi on seuran sihteerillä tiedossa.

18.8.2017 KESÄKOKOUS seuran majalla
Paikalla oli 23 jäsentä. Kokouksessa päätettiin kuluvan syksyn metsästykseen liittyvistä asioista. Riistakolmiolaskennan perusteella kanalintukantta on erittäin heikko. Pesintä on onnistunut kohtuullisen hyvin, mutta pesiviä lintuja on todella vähän. Pienriistan metsästykseen ei kuitenkaan asetettu rajoituksia, mutta vanhojen kanalintujen metsästyksessä tulee käyttää harkintaa. Hirvenmetsästys tapahtuu edellisvuosien tapaan koirien avulla ja jahti alkaa la 14.10.2017. Seuralla on tänä vuonna 7,5 kpl. Koemaastoanomuksia ei ollut saapunut kokouspäivään mennessä. Koemaastoja annetaan kuitenkin pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan. Seuralla on käytössään Reviiri-palvelu, josta jokainen pystyy tarkastamaan maanvuokratilanteen. Tunnukset palveluun tulevat sähköpostin välityksellä seuran sihteerin toimesta. Kokouksessa tiedotettiin Ansosuon entisen turvetuotantoalueen olevan nykyään lintukosteikko, jossa metsästys on kielletty.

8.8.2017 Riistakolmiolaskenta
Riistakolmiolaskenta suoritettiin kuuden laskijan voimin. Laskennassa löytyi yksi teeripoikue, jossa oli kuusi poikasta. Lisäksi laskennan aikana nähtiin 4 hirveä.

19.9.2015 VUOSIJAHTI
Vuosijahtiin osallistui kymmenen seuran jäsentä. Sää oli sateinen, mikä osaltaan varmaankin vähensi innostusta lähteä metsään. Jahti toteutettiin pääasiassa jänisjahtina. Mukana oli kaksi suomen ajokoiraa, joiden ajoista saatiin kaadettua kaksi jänistä. Ajojen ja passitusten välissä paistettiin kodalla makkaraa ja muisteltiin vanhoja jahtitapahtumia.

16.8.2015 KESÄKOKOUS seuran majalla klo.17.00. Paikalla 20 jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin seuran talouteen, metsästykseen ja koetoimintaan liittyviä asioita.
Jäsenmaksuja puuttui 5 kpl ja maksamatta jättäneille lähetetään muistutukset.
Metsästysalueisiin ei ole tullut muutoksia talvikokouksen jälkeen.
Kanalintujen metsästyksessä tulee käyttää harkintaa huonon poikastuoton takia. Ei kiintiöitä.
Hirvilupia on 3 aikuiselle ja 3 vasalle. Jahti toteutetaan edellisvuosien tapaan.
Vuosijahti järjestetään pienriistajahtina 19.9. klo 8.00 alkaen. Kokoontuminen seuran majalle.
Seura ei järjestä koirakokeita tänä kalenterivuonna. Kokeisiin ei myöskään annettu maastoja tässä vaiheessa. Maastojen antamista harkitaan, mikäli myöhemmin tulee kyselyitä.

1.8.2015 Riistakolmiolaskenta
Laskenta suoritettiin sateisessa säässä 9 laskijan voimin. Laskennassa löytyi kanalintuja yhteensä 15 kpl. Poikueita oli valitettavasti vain 2 kpl, joissa yhteensä 5 nuorta lintua. Laskennan ulkopuolella tehtiin havaintoja myös muista riistaeläimistä. Hirviä näyttäisi jälkien perusteella olevan joka puolella seuran aluetta.

15.2.2015 Seuran talvikokous majalla klo 17:00. Paikalla oli 19 seuran jäsentä.
Kokouksen aluksi jaettiin vuoden seuratoimintapalkinto Sami Huotarille osoituksena pitkäjänteisestä työstä seuran hyväksi. Ilmoitusasiana olivat muutokset maanvuokrauksessa ja jäsenistössä. Vesa Sutisen maiden (288:0) vuokrasopimus on irtisanottu. Uusiksi jäseniksi hallitus hyväksyi Heli Meriläisen ja Antti Ronkaisen. Molemmat olivat seurassa koejäsenenä 2 vuoden ajan.
Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilit ja taseen. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
Seuran hallituksen erovuoroiset jäsenet Janne Huotari, Jarkko Aittola ja Tommi Granqvist valittiin jatkamaan hallituksessa. Seuran toiminnantarkastajina jatkavat Aulis Huotari ja Risto Anttonen.
Maksujen osalta muuttui vierasluvan hinta, joka on entisestä poiketen 10 €/vrk/hlö.
Piirikokouksissa seuraa edustavat Reijo Huotari (SML Kainuun piiri) ja Pertti Korhonen (Kainuun kennelpiiri). Sotkamon RHY:n kokous oli pidetty 12.2.2015.
Kokous päätti, että riistakolmiolaskenta suoritetaan sekä keväällä että syksyllä. Keväällä laskenta-aikaa on maaliskuun loppuun ja syksyllä laskenta tulee suorittaa elokuun alussa, jotta laskentatulokset ehtivät vaikuttaa saman syksyn metsästysaikoihin metsäkanalintujen osalta.
Kokouksen lopuksi keskusteltiin maanvuokratilanteesta. Jokaisen seuran jäsenen tulee hoitaa suhteita maanomistajiin, jotta metsästysmaat pysyisivät mahdollisimman yhtenäisinä.

17.8.2014 Seuran kesäkokous majalla klo 16:00, hirviporukan kokous heti sen jälkeen.
16.2.2014 Seuran talvikokous majalla klo 17:00. Seuran talvikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistui 18 seuran jäsentä. Vuoden seuratoimintapalkinto jaettiin nyt Aulis Huotarille osoituksena pitkäaikaisesta seuran eteen tehdystä työstä. Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilit ja taseen. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Reijo Huotari, jolla on jo aikaisempaakin kokemusta vastaavasta tehtävästä. Hirviporukan johtajaksi valittiin Sami Huotari. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Markus Kaipainen ja Seppo Moilanen. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Aulis Huotari ja Risto Anttonen.
Riistanhoitosuunnitelma vahvistettiin esitetyssä muodossa. Liittymismaksu 80 € ja jäsenmaksu 45 € päätettiin säilyttää ennallaan, vierasluvan hinnaksi sovittiin 5 €/vrk. Seuran tulo- ja menoarvio vahvistettiin esitetyssä muodossa.:
Seuraa edustamaan valittiin Kainuun kennelpiirin vuosikokoukseen Heli Meriläinen ja Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin kokoukseen Reijo Huotari. Sotkamon Riistanhoitopiirin kokouksessa seuraa edustaa Reijo Huotari ja sinne saavat osallistua kaikki halukkaat.
Koeasioissa lupa annettiin 26.9. Villipuron ajoille. Lupa KV-kokeelle annettiin myös 29.-30.11. Kajaanin Metsäveikoille.
Riistakolmiolaskenta päätettiin suorittaa syksyllä. Polttopuutalkoot järjestetään alkukesästä.

18.8.2013 Seuran kesäkokous majalla klo 16:00. Käsiteltiin metsästyskauteen liittyvät asiat. Lisäksi käsiteltiin Patentti- ja Rekisterihallituksen vaatimat korjausehdotukset seuran sääntöihin. Korjausesitykset eivät olleet aivan yksiselitteisiä ja niitä jouduttiin pohtimaan kunnolla.
Seuran alueelle on kyhätty neljä riistapeltoa ja kasvu on ollut hyvä. Riistakolmiolaskenta suoritettiin yksimiehisenä ponnistuksena ja helteisen sään aikana. Laskennan tuloksena löytyi vain yksi teeripoikue ja yksittäisiä pyitä. Kuitenkin maastossa havaittiin tasaisesti merkkejä kanalinnuista ja hirvistä, joten niitä varmaan tulee näkymään myöhemmin syksyn aikana.
Metsästykseen ei asetettu saaliskiintiöitä ja totuttuun tapaan seuran jäsenet aikoivat käyttää harkintaa kestävän verotuksen puitteissa. Varsinkin naaraslintuja säästetään. Karhun ja hirven metsästys on luvanvaraista, tarkoin säädeltyä toimintaa ja siihen saatujen lupien puitteissa niitä lajeja harrastetaan. Seuran hirviporukalla on viisi lupaa ja tarkoitus on kaataa kolme aikuista ja neljä vasaa.
Seura järjestää ajokoirille kaksi jäniksenajokoetta ja on mukana kolmannessa kokeessa nimellisesti. Koemaastoja annettiin käyttöön seuran maille useammalle koelajille, koska seuran useat jäsenet ovat mukana aktiivisesti koetoiminnassa.
Seuraan oli hallitus hyväksynyt kaksi uutta koejäsentä kahden vuoden koetteluajalle, jonka hallitus toi tiedoksi kesäkokoukselle.
Seuran talous on vakaalla pohjalla, vaikka kahdeksalla jäsenellä on vielä jäsenmaksu maksamatta. Muistutukset lähetetään unohtuneista maksuista.
Uusia alueita on saatu vuokralle. Näistä Haapalehto -nimisen tilan läheisyydessä on muistettava, että pihapiirissä laiduntaa hevosia, jotka helposti säikkyvät ampumista. Sovittiin varovaisesta käyttäytymisestä, erityisesti siellä Haapalehdon nurkilla.
Kokous oli hyvähenkinen ja asiallinen kaikilta osin. Paikalla oli 25 seuran jäsentä.

3.2.2013
Seuran vuosikokous majalla klo 16:00. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Paikalla oli 16 seuran jäsentä. Kokouksen alussa hallitus tiedotti hyväksyneensä seuran uusiksi jäseniksi Juha Ronkaisen, Jani Heikkisen, Bengt Högnabban ja Jens Högnabban. Kerrottiin myös, että Tuomo Tolonen ei jatkanut omistamiensa maiden vuokrasopimusta, joten ne eivät ole seuran metsästyskäytössä.
Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Matti Sirviö uudelleen. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Janne Huotari ja Tommi Granqvist uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jarkko Aittola. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Aulis Huotari ja Risto Anttonen ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksi Markus Kaipainen ja Vesa Tolonen. Seuraan liittymismaksuksi vahvistettiin 80 € ja jäsenmaksuksi 45 €. Vierasluvan hinnaksi vahvistettiin 5 €/vrk. Seuran tulo- ja menoarvio vahvistettiin hallituksen esittämässä muodossa.
Seuran edustajiksi piirikokouksiin valittiin seuraavat henkilöt:
- Kainuun kennelpiirin kokous - Pertti Korhonen tai Marko Mustonen
- SML:n Kainuun piiri - Reijo Huotari
- Sotkamon Riistanhoitoyhdistys - Matti Sirviö ja kaikki kynnelle kykenevät
Koirakokeiden osalta päätettiin myöntää jo tässä vaiheessa lupa Beaglejen SM-kokeeseen 16.-17.11.2013 maasto seuran toimesta. Yhteyshenkilönä toimii Heli Meriläinen.
Talkootoiminnasta sovittiin, että syyskesästä järjestetään hirvilavojen rakennustalkoot.

3.11.2012 Seuran 50-vuotisjuhla ja hirvikeitto Alkulan Eväslaiturilla 3.11. Juhlat vietettiin suunnitellun ohjelman mukaisesti Alkulan Eväslaiturin toimiessa juhlapaikkana. Alussa seuran Puheenjohtaja Matti Sirviö toivotti osallistujat tervetulleiksi ja puhui seuran historiasta, tarkoitusperistä ja nykyisestä jäsenkunnan rakenteesta. Puheessaan Matti mainitsi seuramme ikärakenteen olevan ihanteellinen, koska nuoria harrastajia on joukossamme runsaasti. Puheenjohtaja korosti myös seuran tarkoitusperiä; metsästysseuran tarkoitus on pelkästään harrastustoiminnan koordinointi omalla toimintasektorillaan, eikä siihen saa sekoittaa mitään muuta toimintaa. Seuran historiikin 50-vuotiselta taipaleelta oli koonnut Pertti Granqvist. Hän esitti myös kokoamansa historiikin värikkäästi, kertoillen pöytäkirjoihin merkittyjä tietoja, haastattelujensa tuloksia ja omia muistelmiaan seuran toiminnasta kuluneilta vuosikymmeniltä.
Tervehdyksen tilaisuuteen toi Metsästäjäin Keskusliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Timo Säkkinen.
Juhlan yhteydessä muistettiin kukkasin seuran taustajoukoissa vaikuttaneita naisia.
Juhlan jälkeen tarjottiin osallistujille erittäin maukasta hirvikeittoa ja juhlan kunniaksi juotiin kakkukahvit. Tilaisuuteen osallistui mittava joukko maanomistajia, yhteistyökumppaneita ja seuran jäseniä. Tilaisuus oli erittäin hyvähenkinen ja on omiaan lujittamaan yhteistyötä seuran toiminnan alueilla.

19.8.2012 .Seuran kesäkokous majalla klo 16:00. Kesäkokoukseen osallistui 24 seuran jäsentä, mikä osoittaa jälleeen ilahduttavaa aktiivisuutta metsästysseuran toimintaan. Kokouksessa käsiteltiin tulevaan jahtikauteen liittyviä asioita. Puheenjohtajana kokouksessa toimi seuramme puheenjohtaja Matti Sirviö ja sihteerinä Janne Huotari.
Metsästykseen liittyvissä asioissa hallitus esitti, että saaliskiintiöitä ei aseteta, mutta metsästyksessä käytetään harkintaa. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Karhujahti seuran mailla on mahdollista kaikilla karhuluvan maksaneilla henkilöillä, sillä edellytyksellä, että jahdissa on mukana vähintään yksi pyyntialueen hyvin tunteva seuran jäsen. Tarvittaessa yhdyshenkilönä ja karhujahdin johtajana toimii Pekka Lukkari. Hirvijahti tapahtuu entiseen malliin pääasiassa koirien avulla. Pyyntiluvat putosivat viime syksyyn nähden ja nyt niitä on vain yhdeksän.
Seuran toimesta järjestetään tulevana syksynä kaksi jäniksenajokoetta. Koepäivät ovat 24.9. (Tuomaala) ja 19.-20.10. (Viertola). Koetoimikunnan puheenjohtajana toimii molemmissa kokeissa Marko Mustonen. Koetoimikuntaan (myöhempään kokeeseen) valittiin Heli Meriläinen, Matti Sirviö, Jarmo Moilanen, Veijo Huotari ja Janne Lämsä. Muihin kokeisiin annettiin maastot:
- linnunhaukkukoe 22.-23.9. maasto ilmoitetaan myöhemmin, yhdyshenkilö Pertti Korhonen
- jäniksenajokoe 2.9. maastoksi Lantonvaara/Katajaselkä, yhdyshenkilö Veijo Huotari
- hirvenhaukkukokeisiin annetaan maasto, jos oman seuran koira osallistuu kokeeseen
Maanvuokra-asiossa todettiin vuokrasopimusten säilyneen lähes ennallaan.
Seuran 50-vuotisjuhla järjestetään hirvipeijaisten yhteydessä. Alustavaksi ajankohdaksi on suunniteltu 3.11 Alkulan eväslaituria. Samana päivänä järjestetään yhteisjahti aamupäivän kuluessa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin tarkennuksia.

20.2.2012 Lumitalkoot Laakkosen autotalon katolla. Seuran vuosikokouksessa oli puhetta, josko pidettäisiin lumenpudotustalkoot seuran voimin ja kerättäisiin sillä hieman lisää varoja seuratoimintaan. Seuraavalla viikolla ilmeni, että tällaiset talkoot pystyttäisiin pitämään 18.-19.2. ja aikaa porukan kokoon haalimiseen oli vähän. Kun keskiviikkoon mennessä oli ilmoittautuneita kuitenkin tarpeeksi, urakka otettiin ja päätettiin työn tekemisestä seuraavana viikonloppuna. Lauantaina paikalla oli kymmenen miestä ja sunnuntaina 11. Kun porukka oli työn tekemiseen tottunutta, homma saatiin hoidettua sunnuntaina klo 15:30 mennessä. Työn määrä oli suuri, sillä lunta laskimme katolla olleen yli 1200 kuutiometriä. Seuran hallitus kiittää osallistujia tekemästään työstä ja toivoo seuraavalla kerralla pystyttävän kokoamaan vielä suuremman joukon tällaiseen tehtävään. Kiitokset myös Timolle ja Ritvalle talkooväelle kohdistuneesta tarjoilusta! Seuraavassa kuva katolta.

12.2.2012 Seuran vuosikokous majalla klo 16:00. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi metsästysseuran uusi sääntöehdotus. Kokoukseen osallistui 24 seuran jäsentä. Kokouksen alussa palkittiin perinteisesti seuratoimintapalkinnolla edellisen vuoden aikana merkittävään seuratoiminnalliseen tekoon osallistuneet henkilöt. Tällä kertaa palkinto luovutettiin Heli Meriläiselle ja Marko Mustoselle osoituksena ansioituneesta kennel- ja seuratoiminnasta. Johtokunta ilmoitti myös kokoukselle uusien jäsenten vallinnasta metsästysseuraan, Essi ja Timo Meriläinen tulivat valituiksi varsinaisiksi jäseniksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen ja sihteeriksi Janne Huotari. Toimintakertomuksen yhteydessä todettiin jäseniä olevan vuoden vaihteessa 72 kpl. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. Kokouksen yhteydessä toivottiin toiminnan suuntautuvan koko kylän keskeisen toiminnan suuntaan, jolla toivottiin kyläläisten ja metsästäjien välien kehittyvän yhä parempaan suuntaan. Vuosikokous hyväksyi kirjanpidon ja tilit, sekä antoi tilivelvollisille vastuuvapauden. Tilinpäätös osoitti seuran tuottaneen voittoa n. 700 euroa kuluneen toimintakauden aikana.
Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti seuralle uudet säännöt, jotka oli laadittu metsästysseuran sääntöjen mallirungon pohjalta. Sääntöjen muutos koski tärkeimmiltä osiltaan seuraavia asioita:
- nykyinen johtokunta muuttuu hallitukseksi
- hallitukseen valitaan jäseneksi automaattisesti hirviporukan johtaja, joka on yksi kuudesta hallituksen jäsenestä
- kokouskutsut voidaan toimittaa jäsenille myös sähköisesti
- sääntöjen muutoksen jälkeen ne otetaan heti käyttöön seuran toiminnassa.
- säännöt julkaistaan lähiaikoina myös näillä kotisivuilla
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Matti Sirviö uudelleen.
Hirviporukan johtajaksi valittiin Markus Kaipainen ja samalla hän tuli valituksi myös hallituksen jäseneksi. Muiksi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Sami Huotari ja Seppo Moilanen. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Aulis Huotari ja Risto Anttonen. Liittymismaksu (80 €) ja jäsenmaksu (45 €) päätettiin pitää ennallaan. Vierasluvan hinta (5 €) päätettiin myös pitää ennallaan. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin johtokunnan esittämässä muodossa.
Muita asioita käsiteltäessä keskusteltiin lumenpudotukseen osallistumisesta seuran rahavarojen kerryttämiseksi. Aiottiin osallistua, jos vähintään 10 osallistujaa työn tekoon saadaan kasattua. Keskustelujen seurauksena todettiin myös litukoirien treenaamisesta vain hirvenmetsästykseen vuokratuilla alueilla. Todettiin, että se ei ole mahdollista.

Sihteeri toivoo jäsenten toimittavan hänelle sähköpostiosoitteensa tiedonkulun parantamiseksi !

14.8.2011 Seuran kesäkokous majalla klo 16:00. Kesäkokoukseen osallistui 27 seuran jäsentä, mikä osoittaa ilahduttavaa aktiivisuutta metsästysseuran toimintaan. Kokouksessa käsiteltiin jälleen tulevaan jahtikauteen liittyviä asioita. Puheenjohtajana kokouksessa toimi seuramme puheenjohtaja Matti Sirviö ja sihteerinä Janne Huotari.
Metsästykseen liittyvissä asioissa johtokunta esitti, että saaliskiintiöitä ei aseteta, mutta metsästyksessä käytetään harkintaa. Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen yksimielisesti. Karhujahti seuran mailla on mahdollista kaikilla karhuluvan maksaneilla henkilöillä, sillä edellytyksellä, että jahdissa on mukana vähintään yksi pyyntialueen hyvin tunteva seuran jäsen. Tarvittaessa yhdyshenkilönä ja karhujahdin johtajana toimii Pekka Lukkari. Hirvijahti tapahtuu entiseen malliin pääasiassa koirien avulla. Pyyntiluvat putosivat viime syksyyn nähden ja nyt niitä on kymmenen.
Seuran toimesta järjestetään tulevana syksynä kaksi jäniksenajokoetta. Koepäivät ovat 3.9. ja 21.-22.10. Koetoimikunnan puheenjohtajana toimii molemmissa kokeissa Marko Mustonen. Koetoimikuntaan (myöhempään kokeeseen) valittiin Heli Meriläinen, Matti SIrviö, Janne Huotari, Veijo Huotari ja Janne Lämsä. Muihin kokeisiin annettiin maastot:
- linnunhaukkukoe 17.-18.9. maasto ilmoitetaan myöhemmin, yhdyshenkilö Pertti Korhonen
- jäniksenajokoe 29.-30.10. maastoksi Lantonvaara, yhdyshenkilö Veijo Huotari
- hirvenhaukkukokeisiin annetaan maasto, jos oman seuran koira osallistuu kokeeseen
Maanvuokra-asiossa päätettiin, että Tornatorin maat vuokrataan vuodesta 2012 alkaen myös suurpetojen metsästykseen. Muiden asioiden yhteydessä keskusteltiin majalla sattuneesta ilkivallan teosta. Puheenjohtaja tiedustelee vakuutusturvan parantamisen mahdollisuutta
13.2.2011 Seuran vuosikokous majalla klo 16:00. Sääntömääräisessä vuosikokouksessa oli ilahduttavan paljon osallistujia, sillä pakkasesta huolimatta paikalle oli saapunut 22 seuran jäsentä. Kokouksen alussa palkittiin seuratoiminnan palkinnolla Jarmo Moilanen, lähinnä aktiivisesta riistanhoito- ja hirvenmetsästystoiminnasta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen ja sihteeriksi Janne Huotari. Toimintakertomuksen yhteydessä todettiin jäseniä olevan vuoden vaihteessa 66 kpl. Koiratoiminnan osalta todettiin yhden suomenajokoiran saavuttaneen kaksoisvalion arvon, suomenpystykorvista yhden saaneen kaksoisvalion arvon ja toisen muotovalion arvon. Hirviporukkaan liittymisen sääntöjä tarkennettiin; liittymiseen vaaditaan voimassa oleva ampumakoe ja syksyn jahtiin ilmoittautumisen takarajana on kesäkokous. Hirviporukan johtajaksi valittiin Markus Kaipainen.
Toiminta- ja talouskertomus hyväksyttiin. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Jäsenmaksu ja liittymismaksu säilytettiin ennallaan, samoin vierasluvan maksu. Seuran tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
Uutena toimintona hyväksyttiin järjestettäväksi jäniksenajon pm-koe 21.10. Metsästysseura toimii kokeen järjestäjänä ja koetoimitsijoina ja järjestelyjen vetäjinä toimivat Heli Meriläinen ja Marko Mustonen.
Marko Mustonen valittiin edustamaan seuraa Kainuun kennelpiirin vuosikokouksessa 24.3.2011 Mainualla.
Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin vuosikokouksessa seuraa edustaa Janne Huotari.
Muita asioita käsittelevässä keskustelussa tuli esille tarve seuran sääntöjen uusimiselle. Johtokunta lupasi valmistella asiaa ja tuoda esityksen uusista säänöistä seuraavaan vuosikokoukseen käsiteltäväksi.
14.8.2010 Seuran kesäkokous majalla klo 16:00. Kesäkokoukseen osallistujia oli jälleen runsaslukuinen joukko, eli 25 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin jälleen tulevaan jahtikauteen liittyviä asioita. Puheenjohtajana kokouksessa toimi seuramme puheenjohtaja Matti Sirviö ja sihteerinä Janne Huotari.
Metsästyksessä päätettiin suositella maltillista verottamista kanalintukannan suhteen. Varsinkin emolinnut pitäisi jättää rauhaan, oli yleinen mielipide. Kokous päätti suositella kunkin jäsenen saaliin määräksi yksi metso ja kaksi teertä. Karhujahti päätettiin järjestää seuran mailla ainoastaan seuran omien jäsenten toimesta. Tarvittaessa yhdyshenkilönä toimii Pekka Lukkari. Hirvijahti tapahtuu entiseen malliin, pääasiassa koirien avulla tapahtuvana pyyntinä. Hirvilupia on 17 kpl. Metsäkauris on rauhoitettu seuran mailla. Koemaastoista päätettiin antaa luvat seuraavasti:
- linnunhaukkukokeet 18.-19.9. ja 2.-3.10.Kivijärven-Koiravaaran maasto (yhdyshenk. Pertti Korhonen)
- jäniksenajokokeille 6.9. Katajaselän alue, 6.11., 7.11. ja 4.12. Kivijärven alue (yhdyshenk. Veijo Huotari)
31.1.2010 Seuran vuosikokous majalla klo 16:00. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin poikkeuksellisen hyvissä ajoin kevättä. Paikalla oli 15 seuran jäsentä.  Kokouksen alussa perinteinen seuratoiminnan palkinto ojennettiin tällä kertaa Pertti Korhosen haltuun, lähinnä koiratoimintaan osallistumisen johdosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Korhonen ja sihteerinä seuran sihteeri Janne Huotari. Metsästyskoiratoiminnasta todettiin, että seuramme jäsenten neljä metsästyskoiraa on saavuttanut kuluneen vuoden aikana käyttövalion arvon (kaksi harmaata, suomenajokoira ja suomenpystykorva).
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa.
Puheenjohtajaksi jatkamaan valittiin Matti Sirviö. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Sami Huotari ja Seppo Moilanen valittiin jatkamaan edelleen ja uutena jäsenenä Jarkko Aittola. Tilintarkastajina jatkavat Aulis Huotari ja Risto Anttonen. Hirviporukan johtajana jatkaa Sami Huotari.
Seuran jäsenmaksua päätettiin korottaa kahdeksalla eurolla ja se on jo tulevana kautena 45 €/v. Liittymismaksu ja vierasluvan maksu päätettiin säilyttää ennallaan
16.8.2009

Seuran kesäkokous majalla klo 18:00. Seuran kesäkokoukseen osallistui 26 seuran jäsentä, mikä on erittäin hyvä määrä osallistujia ja kuvaa seuran jäsenten aktiivisuutta seuran asioihin. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä tulevaan jahtikauteen liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimi seuramme puheenjohtaja Matti Sirviö ja sihteerinä seuran sihteeri Janne Huotari.
Metsästysasioista päätettiin seuraavaa:

- saaliskiintiöksi asetettiin: yksi havulintu ja kaksi teertä, muulle pienriistalle ei rajoituksia (riekko rauhoitettu)
- karhunmetsästystä ei sallita ulkopuolisille henkilöille seuran alueella, vain oman seuran oikeus, Pekka Lukkari koordinoi
- hirvenmetsästykseen on saatu 19,5 lupaa
- riistakolmion laskemista ei suoriteta tänä syksynä

Koemaastoista päätettiin antaa luvat seuraavasti:
- linnunhaukkukokeet 19.-20.9. Kivijärven-Koiravaaran maasto
- hirvenhaukkukokeille 12.9. Katajaselän-Horunpuron maasto
- jäniksenajokokeille 12.9.
Katajaselän-Horunpuron maasto
Koemaastojen myöntämisen yhteydessä päätettiin, että jos koe jostakin syystä peruutetaan meidän maaston osalta, siitä ilmoitetaan Sami Huotarille.
Maksamattomia jäsenmaksuja oli rästissä 4 maksamatonta. Maksathan, ennen kuin metsästät.

22.2.2009

Seuran vuosikokous majalla klo 18:00. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin majalla ja alussa palkittiin vuoden seuratoimijana Matti Sirviö, pitkäaikaisesta työstä seuran hyväksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Huotari ja sihteerinä Janne Huotari. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa.
Puheenjohtajana jatkaa Matti Sirviö. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Janne Huotari, Tommi Granqvist ja Jorma Remes valittiin uudelleen. Hirviporukan johtajana jatkaa Sami Huotari. Jäsenmaksut ja liittymismaksu päätettiin säilyttää ennallaan.
Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin ilveskannan harvennusmahdollisuuksista. Päätettiin osallistua harvennukseen saatujen pyyntilupien puitteissa.
Pienpeto- ja vahinkolintukannat pyritään pitämään alhaisina. Hirven metsästys pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla. Pienriistakantaa pyritään nostamaan järkevällä metsästyksellä.

22.4.2008 Seuramme edustajat kävivät viikonloppuna 19.-20.4. Merikarvialla Suomen Metsästäjäliiton SM-kisoissa. Tässä osallistujiemme tuloksia. Metsästäjäliiton sivujen kautta löytyy kaikki tulokset jos kiinnostaa, SM-kisojen linkin kautta.
Janne Huotari oli M-20 sarjan hirvessä 14. tuloksella 88p ja luodikossa 12. tulos 91p.
Reijo Huotari oli M-50 sarjassa hirven 10. tulos 93+86 = 179p ja luodikossa myös 10. tulos 92+78 = 170p.
Sami Huotari oli M-sarjan hirvessä 23. tulos 92p ja luodikossa 13. tuloksella 97+94 = 191p. Kyseisen sarjan luodikon voitti muuten myös Sotkamon Ampujia edustava Timo Tolonen 98+97 = 195p. Onnittelut hyvistä sijoituksista !
10.2.2008 Seuran vuosikokous majalla klo 16:00. Kokouksessa oli läsnä 16 seuran jäsentä. Seuratoiminnan kiertopalkinto annettiin Sami Huotarille osoituksena menestyksekkäästä seuratoiminnasta ja onnistuneesta ammuntaharrastuksesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Korhonen ja sihteerinä Janne Huotari. Seuran hallinnolle myönnettiin vastuuvapaus tilien ja raha-asioiden hoitamisesta. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Vuosikokous valitsi seuran uudeksi puheenjohtajaksi Matti Sirviön, joka on tunnettu aktiivisesta seuratyöstä jo pitkältä aikaa. Lisäksi hän asuu seuran vaikutusalueella ja on näin ollen lähellä varsinaista jäsenistöä. Johtokuntaan valittiin entisistä jäsenistä Seppo Moilanen ja Sami Huotari uudelleen. Uutena jäsenenä johtokunnassa toimimiseen valittiin Olavi Ärväs. Hirviporukan johtajaksi valittiin Sami Huotari.
Seuran toimintaa ohjataan laaditun tulo- ja menoarvion mukaisella panostuksella. Toiminnan suunniteltiin jatkuvan hyvin pitkälti entisen kaltaisena. Tulot ja menot ovat jotakuinkin tasapainossa.
19.8.2007 Kesäkokous seuran majalla klo 16:00. Kesäkokouksessa oli läsnä jälleen hyvä määrä seuran jäseniä, peräti 22 kpl. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä tulevaan jahtikauteen liittyviä asioita. Saaliskiintiöitä ei asetettu, vaan metsästyksessä sovittiin käytettävän tervettä harkinta ja emolintujen säästämistä. Karhujahtia ei sallita seuran mailla seuran ulkopuolisten henkilöiden taholta. Syynä on lähinnä karhunpyyntiin luvallisten alueiden repaleisuus. Hirvijahti tapahtuu entiseen malliin, lähinnä koirien avulla tapahtuvana pyyntinä. Lupien määrä tulee laskemaan 2-3 kpl, mutta tarkkaa lukua ei ole vielä selvillä. Vuosijahtia ei järjestetä, lähinnä vähäisen osanottajamäärän takia.
Riistakolmiolaskenta suoritettiin kokouspäivän aamuna. Laskijoita oli 7 kpl ja laskennassa saatiin hyvä tulos. Maastossa todettiin 3 lintupoikuetta, useita yksittäisiä lintuja ja kolme jänistä.
- Linnunhaukkukokeeseen 22.-23.9. luvattiin koemaastoksi Kaunissuon alue. Yhteyshenkilönä on Pertti Korhonen.
Uusia jäseniä ei ollut hyväksytty seuran jäseniksi. Jäsenmaksun maksaminen oli vielä kesken 8 henkilön osalta.
Keskusteltiin majan kunnostamisesta ja päätettiin sitä suorittaa hirviporukan talkoopäivänä. Pyritään hankkimaan uusi tulisija ja paikkaamaan katto piipun juuresta.
13.2.2007 Vuosikokous seuran majalla klo 16:00. Vuosikokoukseen osallistui 16 seuran jäsentä. Seuratoiminnallinen kiertopalkinto jaettiin tällä kertaa Reijo Huotarille, jolla tavanomaisen aktiivisen seuratoiminnan osallistumisen lisäksi oli erinomaista menestystä ammuntakilpailuissa. Hän on tuonut seuramme nimeä tunnetuksi saavutuksillaan aivan valtakunnallisella tasolla asti.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Kaipainen ja sihteerinä Teemu Leinonen. Seuran hallinnolle myönnettiin vastuuvapaus tilien pitämisestä. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, koska seuran talous on vakaalla pohjalla. Seuran talousarvio hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Aittola. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle samat henkilöt jatkamaan tehtäväänsä: Janne Huotari, Jorma Remes ja Tommi Granqvist.
4.11.2006 Hirvikeitto Alkulassa klo 14 - 18. Metsästysseura kutsuu maanomistajat, kyläläiset ja seuran väen hirvikeitolle Alkulan eväslaiturille 4.11.2006 klo 14 - 18 välisenä aikana. Tervetuloa!
13.8.2006

Kesäkokous majalla klo 16:00. Seuran kesäkokous järjestettiin ohjelman mukaisesti. Paikalla oli ennätyksellisesti 26 seuran jäsentä, mikä on erinomaisen hieno asia. Kokouksesta ilmoittamisessa päädyttiin kahta viikkoa ennen kokousta ilmoitukseen Koti-Kajaanissa. Saaliskiintiöitä ei asetettu, mutta sovittiin metsästyksessä käytettävän maltillista riistan verottamista. Vuosijahtipäiväksi sovittiin 30.9.2006, ohjelmaa valmistelee toimikunta Pekka Lukkarin johdolla. Karhujahtia ei sallita seuran ulkopuolisilta metsästäjiltä lupamaastojen repaleisuuden takia. Oman seuran jäsenet saavat metsästää karhua luvan varaisissa maastoissa. Hirvijahti tapahtuu entiseen malliin, lupia on nyt 10+7 kpl. Riistakolmiolaskenta suoritettiin kokouspäivän aamuna ja laskijoita oli mukana 7 henkilöä. Riistaa todettiin olevan parin lintupoikueen, muutaman yksittäisen linnun ja kahden jäniksen verran kolmion laskennassa. Koemaastoja hyväksyttiin seuraavasti:
- LIN-kokeeseen 16.-17.9. Kaunissuon maasto (yhdyshenkilö Pertti Korhonen)
- HIRV-kokeeseen 23.9. Laikoje SM Katajaselkä (Reijo Huotari)
- HIRV-kokeeseen 3.9. (Pekka Lukkari)
- AJOK-kokeeseen 6.9. ja 4.11. (Veijo Huotari)
- Yhdyshenkilöt hoitavat tarvittavat ilmoitukset seuran muille jäsenille ja maanomistajille
Uusia jäseniä ei ollut tulossa seuraan. Keskusteltiin hirvipeijaisten kustannuksista ja niiden kohdentamisesta osittain koko seuraa kattavaksi. Majan katon korjaus on tarpeen välittömästi ja tulisijan uusiminen heti sen jälkeen.

29.6.2006 Riistan hoitotöitä. Sami, Janne ja Markus ovat tehneen talkoilla 5 kpl riistapeltoja seuran metsästysmaille. Sinne on kylvetty rehukaalia ja vähän kauraakin. Lisäksi Sami ja Aittolan Jarkko ovat porukalla vieneet 13 kpl hirvien nuolukiviä metsään.
9.4.2006 SM-kultaa ja hopeaa Suo-Kokkoon. Janne Huotari onnistui nappaamaan sarjassa M-20 Suomen mestaruuden ilma-aseiden Metsästäjäin liiton SM-kisoissa viime viikonloppuna Kuopiossa. Jannen tulos oli 190 pistettä. Reijo Huotari sai hopeaa sarjassa M-50 myöskin luodikon kilpailussa pistemäärällä 188. Hirvessä Janne oli neljäs, pistemäärällä 185. Kilpailuissa oli mukana myös Sami Huotari, mutta tällä kertaa tulokset eivät yltäneet pistesijoille. Seuramme edustajien kokonaispanos oli todella hieno!
27.3.-2.4.2006 Seuran edustajat ampumakisoissa. Kajaanin Ampujien järjestämissä ilma-aseiden puulaakikisoissa oli seuramme edustajilla jälleen erinomainen menestyminen. Joukkuekisassa molempien sarjojen ylivoimaiset voitot tulivat kotiin. Hirven lopputuloksissa Janne sijoittui toiseksi (94p.), Sami kolmanneksi (94p.) ja Reijo viidenneksi (91p.). Luodikon lopputuloksissa puolestaan Sami nappasi voiton huipputuloksella 99 pistettä, Reijo oli kolmas (97p.) ja Janne neljäs (96p.). Onnittelut hyvästä menestyksestä ja seuran maineen yllä pitämisestä! Tulokset löydät täältä.
19.2.2006

Vuosikokous Majalla klo 16:00. Paikalla oli 22 metsästysseuran jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Huotari ja sihteerinä Janne Huotari. Toimintakertomus, talouskertomus, toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin järjestää vuosijahti-tapahtuma ensi syksynä hirven metsästyksen merkeissä. Seuran taholta toimikuntaan valittiin Pertti Korhonen, Pekka Lukkari ja Markus Kaipainen. Toimikunta tekee yhteistyötä kylätoimikunnan kanssa onnistuneen tapahtuman aikaansaamiseksi.
Henkilövalinnoissa tyydyttiin entisten valintoihin erovuoroisina olevista. Puheenjohtajana jatkaa Pertti Korhonen, johtokunnassa Seppo Moilanen, Sami Huotari ja Pekka Lukkari.
Seuran talouden todettiin olevan vakavarainen, josta syystä jäsenmaksu, liittymismaksu ja vierasluvan maksu päätettiin pitää ennallaan. Seuraan otettavien uusien jäsenten valintaehdoista käytiin vilkas keskustelu, jossa tuli julki useampia näkemyksiä kelpoisuusehdoista ja siitä, miten johtokunta on niitä soveltanut.

29.1.2006
Johtokunnan kokous klo 18:00 Koivupolku 5 Vuokatti. Rahastonhoitajan uusi kirjanpidon järjestelmä todettiin toimivaksi ja tilien seuraanminen tämän avulla helpommaksi entiseen verrattuna. Johtokunta hyväksyi tilit ja esittää niitä tilintarkastajien hyväksyttäviksi. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
- Topi Komulainen Sotkamosta
- Valtteri Komulainen Sotkamosta
- Teemu Leinonen Sotkamosta
14.8.2005

Kesäkokous klo 18:00 Majalla. Kesäkokouksessa oli paikalla ennätysmääräinen 27 hengen osallistujakaarti, erinomaista! Kesäkokousasiat käsiteltiin entiseen malliin. Koelupia myönnettiin linnunhaukkuun, hirvenhaukkuun ja ajokokeisiin. Saaliskiintiötä ei asetettu, mutta pyydettiin kutakin metsästäjää käyttämään tervettä harkintaa riistaa kaadettaessa. Varsinkin naaraiden saaliseläinten metsästys tulisi olla varsin rajoitettua ja harkittua. Vuosijahtipäivää ei järjestetä tänä syksynä, mutta seuraava vuosikokous valinnee toimikunnan valmistelemaan yhteistä tapahtumaa vuosijahdin idealla. Tarkoituksena on järjestää yhteinen tapaaminen maanomistajien ja metsästäjien kanssa, mukaan voidaan kutsua muitakin sidosryhmiä kuten entiset kyläläiset tms.
Seuraan hyväksyttiin uusiksi jäseniksi:
- Janne Korhonen Kajaanista
- Jarkko Aittola Sotkamosta
- Eero Hulkkonen Sotkamosta
- Marko Pulkkinen Sotkamosta
Kolmiolaskentaan, joka suoritettiin aamupäivällä ennen kokousta, osallistui ennätysmääräinen 13 hengen porukka. Laskenta saatiin suoritettua kivuttomasti ja riistaa todettiin olevan seuramme alueelle piirretyssä kolmiossa kohtuullisesti. Pilkkeiden tekoa varten päätettiin pitää talkoot 27.8.2005 klo 9:00 alkaen. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan !
Hirviporukan kokoontuminen pidettiin välittömästi kesäkokouksen jälkeen.

25.7.2005 Johtokunnan kokous Majalla. Johtokunta kokoontui kesäkokousta valmistelevia asioita varten. Samalla käsiteltiin ns. juoksevia asioita. Seuran rahan käytöstä (budjetoimattomat menot) sovittiin käytännön osalta seuraavaa:
- alle 100 € ostoissa sihteerin tai rahastonhoitajan myntymys.
- 100 - 200 € ostoissa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan antama lupa.
- 201 - 500 € ostoissa tueksi tarvitaan johtokunnan päätös.
Ostoista tulee toimittaa tieto rahastonhoitajalle, jotta hän voi kohdistaa menon oikealle momentille. Seuran jäsenistä 7 henkilöä on jättänyt tähän mennessä suorittamatta jäsenmaksunsa. Rahastonhoitaja lähettää heille muistutuksen.
Riistanhoidon töitä seurassa on tehty ahkerasti. Riistapeltoja on käytössä 8 kpl, nuolukiviä on viety metsiin n. 20 kpl, sorsalautta ja kyyhkylava on rakennettu.
14.-20.3.2005 Kajaani Ampujien Karhupuulaaki ammunnat. Tänäkin vuonna seuramme Huotari -jäsenet puolustivat mainettamme perinteisessä ampumakilpailussa mestyksekkäästi. Sami voitti koko kisan kilpasarjassa saavuttamallaan tuloksella 117 p. Janne sijoittui kolmanneksi (112 p.) ja Reijo neljänneksi (111 p.). Luonnollisesti tulokset riittivät yhteistuloksella (340 p.) joukkuekilpailun voittoon. Seuraavaksi sijoittunut joukkue jäi 19 pisteen päähän. Paljon Onnea Menestyneille!
13.2.2005 Johtokunnan järjestäytymiskokous. Välttömästi vuosikokouksen jälkeen pidettiin uuden johtokunnan järjestäytymiskokous. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Lukkari. Sihteeriksi valittiin uudelleen Janne Huotari. Rahastonhoitajana jatkaa Seppo Moilanen. Yhteydenpidon helpottamiseksi päätettiin pyytää sähköpostiosoitteet niiltä jäseniltä, joilla sellainen on. Ilmoitus tulee tapahtua sihteerille.
13.2.2005 Vuosikokous Majalla klo 18:00. Käsiteltiin sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Paikalla oli 17 metsästysseuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Tolonen. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen uudelleen. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Janne Huotari ja Jorma Remes. Tommi Granqvist valittiin uutena edustajana johtokuntaan. Hirviporukan johtajaksi valittiin uudelleen Markus Kaipainen. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Vesa Tolonen ja Riku Muranen. Kokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja hyväksyi myös vuoden 2005 toiminta- ja talossuunnitelman. Liittymismaksu ja jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan (80 € ja 37€). Sovittiin jäsenmaksun eräpäiväksi 31.3. (muutettiin myöhemmin 30.4.) ja vain siihen mennessä maksaneista jäsenistä maksetaan jäsenmaksu SML:n Kainuun piirille. Päätettiin suorittaa riistakolmion laskenta maaliskuun puoliväliin mennessä. Yhteyshenkilönä toimii Sami Huotari.
1.2.2005 Johtokunnan kokous Vuokatissa. Käsiteltiin vuosikokoukseen tuotavat asiat. Valmisteltiin toimintakertomus ja suunniteltiin seuraavan kauden toimintaa. Hyväksyttiin tilit ja toimitettiin ne tilintarkastajille lausuntoa varten
18.12.2004 Kainuun erätulet Ukkohallassa. Tapahtuma oli Kainuun metsästyskauden päätöstapahtuma, jossa palkittiin vuoden 2004 parhaiten menestyneitä metsästysharrastajia. Vuoden erämieheksi valittiin seuramme sihteeri ja vielä nuoresta iästään huolimatta, innokas metsästysksen harrastaja Janne Huotari. Valinta kohdistui tällä kertaa nuoriin, alle 20 vuotiaisiin metsästäjiin, joista Janne tuli valinnan kohteeksi. Ehdolla oli runsas joukko mitat täyttäviä nuoria harrastajia, joten valinnan merkitystä ei voi missään tapauksessa pitää itsestään selvänä.
Samassa tilaisuudessa valittiin myös vuoden 2004 eräkoira. Sen valinnan kohteeksi tuli Raita-ahon Lyyli, jonka omistaa seuramme puheenjohtaja Pertti Korhonen. Lyyli on vuoden 2004 Haukkukuningas.
29.11.-5.12.2004- Kajaani Ampujien Karhupuulaaki ammunnat. Seuramme edustajat osallistuivat kyseiseen puulaakiammuntaan, jossa ammuttiin 12 laukauksen kilpailu. Seuramme joukkue voitti ylivoimaisesti joukkuekilpailun pistemäärällä 344 pistettä. Henkilökohtaisessa kilpailussa, kilpasarjassa tuli seuramme edustajille kolmoisvoitto ylivoimaisen hyvillä tuloksilla. Paras oli Sami Huotari (114 p.), toinen Reijo Huotari (114 p.) ja kolmas Janne Huotari (113 p.). Kilpailun luonnetta kuvaavaa on, että neljänneksi sijoittunut ampuja hävisi mitalisijan selvästi, eli 6 pistettä. Onnea menestyneille kilpailijoille!
22.8.2004

Kesäkokous Majalla klo 17:00. Kokouksessa oli paikalla 15 seuran jäsentä. Kokous oli samaa mieltä johtokunnan kanssa siitä, että saaliskiintiöitä ei aseteta ja metsästyksessä käytetään harkintaa. Erillistä vuosijahtipäivää ei järjestetä. Mahdolliseen seuran mailla tapahtuvaan karhun metsästykseen täytyy osallistua oman seuran jäseniä.
Hirvilupiin tuli melkoinen lisäys (12+7), viime vuonna (9+7), mutta katsotaan millainen kanta on syksyllä ja toteutetaan metsästys sen mukaan. Riistakolmiolaskenta suoritettiin aamupäivällä ja sen tulos oli kohtalainen (4 hirveä ja 10 kanalintua)
Linnunhaukkukokeeseen (18-19.9.04) annetaan sopiva maasto
Mahdollisesta näyttelyn järjestämiseen osallistumisesta käytiin keskustelua, mutta todettiin ettei seuralla ole vielä tässä vaiheessa valmiuksia tällaiseen toimintaan.
Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Timo Granqvist. Jäsenmaksut todettiin tulleen ajallaan seuran tilille kohtalaisen hyvin (n.10 kpl. puuttui). Päätettiin että, Metsästäjäliiton jäsenyys maksetaan vain jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksaneiden osalta (vuosikohtaisesti) jo tulevana vuonna. Se tarkoitta sitä, että jos jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, jäsenyyttä Metsästäjäin Liittoon sen henkilön osalta ei ilmoiteta ja Jahti-lehti lakkaa tulemasta.
Seuran internet-sivujen seuranta todettiin lisääntyneen viime vuoteen verrattuna.
Kennelpiirin järjestämään seuratoiminnan koulutustilaisuuteen (23.8) lähtee kolme henkilöä (Sanna, Jani ja Janne Huotari).
Tuomo Tolosen maat ja tiet ovat vain hirvenmetsästäjien käytössä.

8.8.2004 Johtokunnan kokous Majalla klo 18:00. Kesäkokouksen valmistelevat asiat
22.2.2004

Vuosikokous Majalla klo 17:00.
Kokouksen alussa palkittiin Markus Kaipainen vuoden 2003 aktiivisesta seuratoimintatyöstä kiertopalkinnolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Tolonen. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Seuran talous todettiin pysyneen tasapainoisena. Kuluneena toimintakautena ei ole ollut suuria menoeriä maanvuokrien suhteen, joten rahaa on säästynyt tältä osin seuraava vuosia varten.
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pertti Korhonen, Johtokunnan erovuoroisten jäsenten valinnassa Seppo Moilanen valittiin jatkamaan edelleen. Matti Sirviön tilalle valittiin Sami Huotari ja Jorma Uurtion tilalle Pekka Lukkari. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Vesa Tolonen ja Riku Muranen. Heidän varamiehikseen valittiin Aulis Huotari ja Risto Anttonen. Hirviporukan johtajaksi valittiin Markus Kaipainen. Seuran edustajaksi piirien vuosikokouksiin valittiin puheenjohtaja.
Jäsenmaksut ja liitymismaksu seuraan päätettiin pitää ennallaan ja ne on suoritetta maaliskuun 31. päivään mennessä postitettavan jäsentiedotteen mukaisella summalla.

Hirviporukan sääntöihin tehtiin tarkennus, jonka mukaan uuden hirviporukkaan liittyjän tulee suorittaa ampumakoe hyväksyttävästi ennen porukkaan päsyä.
Johtokunnan järjestäytymiskokous:
Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidettiin johtokunnan järjestäytymiskokous. Varapuheenjoht. valittiin Ismo Huotari. Rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Moilanen. Sihteeriksi valittiin Janne Huotari. Uusista toimihenkilöistä ilmoituksen Suomen Metsästäjäinliittoon tekee sihteeri ja Maistraattiin puheenjohtaja. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat jäsenkirjeen ja hoitavat sen postituksen jäsenille maaliskuun alussa.

12.9.2003 Maanvuokrasopimukset. Tervolan tilan maanvuokrasopimus on uusittu 12.9.2003 ja on voimassa toistaisesti. Metsästys on mahdollista kaikelle riistalle. Sopimuksen tekijät Anneli Sirviö ja Tarja Keronen.
17.8.2003

Kesäkokous Majalla klo 18:00. Kokouksessa käsiteltiin pääasiassa tulevana jahtikautena metsästykseen liittyviä asioita. Saaliskiintiötä ei asetettu, vaan evästettiin metsästäjiä käyttämään malttia ja tervettä harkintaa riistan kaadossa. Vuosijahtipäivää ei järjestetä erikseen. Karhun metsästykseen annetaan käyttöön seuran sellaisia maita, joilla karhun metsästys on sallittu. Kuitenkin metsästysseurueessa tulee olla mukana seuran edustaja. Hirven metsästyys suoritetaan seuran hirviporukan toimesta Markus Kaipaisen toimiessa metsästyksen johtajana. Päätettiin myöntää seuran alueelle seuravat koeluvat:
- ajokokeet: 14.9.03, 1.11.03 ja 18.2.04 (Yrjö Shcroderus yhdyshenkilö)
- hirvenhaukkukokeet: 13.9.03 (Pekka Lukkari yhdyshenkilö)
- linnunhaukkukokeet: 20.-21.9.03 (Pertti Korhonen yhdyshenkilö)

Kolmiolaskentaan ei löytynyt tarpeeksi osallistujia. Päätettiin palata asiaan johtokunnan valmistelemalla asialla vuosikokouksessa. Jäsenyydestään metsästysseurassa ovat vapaehtoisesti luopuneet: Jari Korhonen ja Hannu Komulainen.

4.8.2003 Johtokunnan kokous Sotkamo / J.Remes. Kokouksessa käsiteltiin kesäkokouksen valmistelevia asioita. Kesäkokous päätettiin pitää Majalla 17.8.2003 klo 18:00 alkaen. Hirviporukan kokous on välittömästi kesäkokouksen jälkeen. Ennen kokousta päätettiin suorittaa riistakolmion laskenta, joka aloitetaan Matti Sirviön ja Ismo Huotarin johdolla klo 9:00. Laskennan tulokset on kuultavissa kokouksen yhteydessä.
31.3.2003 Muistathan maksaa jäsenmaksusi maaliskuun loppuun mennessä!! 
(Jäsenkirjeessä mainittu summa)
9.3.2003 Riistakolmion laskenta. Metsästysseuramme alueelle muodostettu uusi riistakolmio käytiin hiihtämässä sunnuntaipäivän aikana. Mukana oli 12 henkeä suorittamassa laskentaurakkaa. Matkalla tavattiin riistaeläimiä ja niiden jälkiä kohtalaisen vähän. Tulokset ilmoitetaan myöhemmin ja niitä ruvetaan vertailemaan suorituskertojen välisinä muutoksina.
16.2.2003 Johtokunnan järjestäytymiskokous. Kokous pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen. Kun johtokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia vuosikokouksessa, päädyttiin entisiin tehtäviin myös johtokunnan sisällä. Ismo Huotarista tuli varapuheenjohtaja, Matti Sirviöstä sihteeri ja Seppo Moilasesta rahastonhoitaja. Muita asioita ei ollut.
16.2.2003 Vuosikokous Majalla 16.2.2003 klo 13:00. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Vuosikokouksessa valittiin entiset luottamushenkilöt uudelleen. Pertti Korhonen jatkaa puheenjohtajana. Markus Kaipainen toimii edelleen hirviporukan johtajana.
Kokouksessa keskusteltiin yksinkertaisempaan kirjanpitoon siirtymisestä, mutta todettiin kaksinkertaisen kirjanpidon olevan lakisääteisti seuramme kohdalla ainoa vaihtoehto.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ja niiden perintä käynnistyy maaliskuussa. Kunkin jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä seuran tilille. Jäsentiedotteessa kerrotaan kunkin jäsenen jäsenmaksun suuruus, kun siitä on vähennetty mahdollinen maahyvitys.
Riistakolmion laskenta päätettiin käynnistää jo kuluvana talvena. Ismo Huotari toimii kenttätyön vastuuhenkilönä. Seppo Moilanen hoitaa yhteydenpidon tuloksien toimittamisesta eteenpäin.
Vuosikokouksessa päätettiin liittymisestä Suomen Kennelliittoon ja samalla maksulla myöskin Kainuun Kennelpiiriin. 
2.2.2003 Johtokunnan kokous Hautalassa klo 18:00. Käsiteltiin vuosikokoukselle esitettävät asiat, mukaan lukien vuoden 2002 tilit. Tilit hyväksyttiin ja osoitettiin edelleen tilintarkastajille tutkittavaksi.
Vuosikokoukselle päätettiin suositella yksinkertaisempaan kirjanpitoon siirtymistä. Tällöin tilit voitaisiin hoitaa maallikoiden toimesta ja säästyttäisiin kalliista tilitoimiston käytöstä.
Päätettiin esittää metsästysseuran liittymistä Suomen Kennelliiton ja Kainuun Kennelpiirin jäseneksi. Tällöin seuralla olisi mahdollisuus osallistua näyttelyiden ja kokeiden järjestelyihin. Sovittiin raamit toimintasuunnitelmaan ja taloussuunnitelmaan. Todettiin johtokunnan erovuoroisina jäseninä olevan Jorma Remes ja Janne Huotari.
18.8.2002 Kesäkokous Majalla 18.8.2002 klo 18:00. Ennen kokouksen alkua suoritettiin ansiomerkkien jako. Riistanhoitoyhdistyksen myöntämät pronssiset ansiomerkit luovutettiin Marjatta Huotarille, Veijo Huotarille, Viljo Komulaiselle, Markus Kaipaiselle ja Matti Sirviölle. Kokouksessa keskusteltiin metsästykseen liittyvistä asioista. Saaliskiintiöitä ei päätetty asettaa, mutta metsästyksessä päätettiin esittää käytettäväksi harkintaa ja säästää ennen kaikkea emolintuja. Vuosijahtipäivää ei erikseen järjestetä. Kolmiolaskenta päätettiin aloittaa jälleen vuoden 2003 helmikuusta lähtien. Yhdyshenkilönä RKTL:n suuntaan toimii Seppo Moilanen, joka toimittaa kyseiselle laitoksille uuden kolmiomme sijainnin. Koirakokeita varten myönnettiin koelupia kahteen jäniksenajoon, yhteen ketunajoon ja kahdeksi viikonlopuksi linnunhaukkuun. Jäsenyydestä seuraamme on luopunut Reijo Pulkkinen paikkakunnalta muuton takia. Uusia jäseniä hyväksyttiin Tommi Granqvist ja Mikko Komulainen. Keskusteltiin kuulumisesta Metsästäjäin Liittoon. Todettiin, ettei liittyminen ole henkilötasoista, vaan kaikkien on kuuluttava liittoon tai päinvastoin. Kokouksen kanta oli Metsästäjäin Liitossa jatkaminen, koska edut ovat 6 euroa maksavan jäsenyyden veroiset. Keskusteltiin jäsenen vapaavuosista mahdollisen opiskelun tai sairauden ajalta. Päätettiin antaa asian yksilöllinen käsittely johtokunnan tehtäväksi tapauskohtaisesti. Kokouksen jälkeen pidettiin hirviporukan kokous.
30.7.2002 Johtokunnan kokouksessa päätettiin ottaa Ari Sirviö Kajaanista seuran jäseneksi. Hänen veljensä Petri Sirviön jäsenyys lakkautettiin, koska hän on asunut jo pitkään muualla. Kokouksessa keskusteltiin kesäkokoukseen liittyvistä asioista. Tehtiin myös johtokunnan esitykset päätettäviin kohtiin. Keskusteltiin Metsästäjäin Liittoon kuulumisen tärkeydestä, sillä jäsenmaksu sinne päin on kohtuullisen suuri. Kesäkokouksessa keskustellaan mahdollisuudesta "vapaaehtoistaa" yksittäisen jäsenen kuuluminen Metsästäjäin Liittoon. Jos Jahti -lehteä ja muitakaan Liiton tarjoamia etuja ei voi käyttää, jäsenyys voidaan lakkauttaa ja näin ollen metsästysseuran jäsenmaksua voidaan pienentää.
Kokouksessa olivat kaikki johtokunnan jäsenet paikalla.
17.5.2002 Maan vuokrauksen irtisanominen: Veijo Korhonen (Akonmäki) on irtisanonut maittensa vuokrasopimuksen 14.5.2002. Maat ovat käytettävissä vuoden 2002 loppuun, noin 100 ha.
22.3.2002 Julkaistiin nämä sivut jäsenistön käyttöön. Ylläpidosta vastaa Pertti Korhonen. Palautetta otetaan mielellään vastaan, vaikkapa sähköpostilla pertti.kj.korhonen@sonera.com
19.3.2002 Johtokunnan kokous Moilasella Vuokatissa. Tilin käyttöön sähköiselle toiminnolle annettiin käyttöoikeus Saara Moilaselle ja Pertti Korhoselle. Todettiin Riistanhoitoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit ja päätettiin jakaa ne seuran kesäkokouksessa. Päätettiin tukea pelastushelikopteri Sepeä ostamalla kirjeensulkijamerkkejä 35 euron summalla. Sovittiin jäsentiedotteen laatimisesta, jossa hoidetaan myöskin jäsenmaksuihin liittyvä rahaliikenne ilman erillisiä kustannuksia. Sovittiin riistanhoitopäivän järjestämisestä sitten kun kelit ovat otolliset. Tiedottaminen puhelimitse, Matti Sirviö hoitaa. Samassa yhteydessä hoidetaan pienriistan sorastus automaateille materiaali. Sovittiin internetsivujen julkaisemisesta toistaiseksi osoitteessa: http://kotisivu.mtv3.fi/suo-kokko.
Kokouksessa olivat kaikki johtokunnan jäsenet paikalla.
14.2.2002 Johtokunnan järjestäytymiskokous Toivolassa. Varapuheenjohtajaksi Ismo Huotari, rahastonhoitajaksi Seppo Moilanen ja sihteeriksi Matti Sirviö. Riistanhoidossa päätettiin tutkia kanalintujen ruokintaan liittyviä mahdollisuuksia muun riistanhoidon työn lisäksi. Päätettiin matkakorvaukseksi 0,17 euroa sellaisista matkoista, joihin johtokunta on tehnyt erillisen päätöksen. Mahdollisesta vesijohdon hankkimisesta majalle otetaan kustannusten osalta selvää kesäkokoukseen mennessä.
Kokouksesta olivat pois: Ismo Huotari, Jorma Uurtio ja Jorma Remes.
3.2.2002 Seuran vuosikokous metsästysmajalla. Käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Pertti Korhonen. Johtokuntaan erovuoroisten tilalle Seppo Moilanen (uusi), Matti Sirviö ja Jorma Uurtio. Eero Lukkarille myönnettiin ero johtokunnasta ja hänen tilalleen vuodeksi valittiin Janne Huotari. Toimintasuunnitelmassa päätettiin jatkaa entisillä linjoilla ja panostaa erityisesti riistanhoitotyöhön ja tiedottamiseen. Seuran varapuheenjohtaja Ismo Huotari voitti Sotkamon Riistanhoitopiirin pienpetojen pyyntikilpailun ylivoimaisesti. Olimme todella ylpeitä edustajamme osaamisesta pienpetopoluilla. Onnea Ismolle!
Paikalla oli 14 seuran jäsentä.